WMO - WLZ - JW

Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wet Langdurige Zorg en Jeugdwet

 1. Home
 2. Woonzorgnet
 3. Zorgwetten

Zorgwetten

Woonzorgnet is een erkende zorgonderneming. De kosten van zorg en ondersteuning worden vergoed vanuit drie wetten: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Wet Landurige Zorg (WLZ) en de Jeugdwet (Jw). Hiervoor heb je een indicatie/beschikking nodig. Mocht je hier nog niet over beschikken, dan is een WMO-beschikking of beschikking Jeugdwet aan te vragen via de gemeente waar je woont. Een WLZ beschikking is aan te vragen via het CIZ. Je betaalt ook een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Officieel heet deze wet Wmo 2015. Het WMO-loket of het sociale wijkteam van jouw gemeente geeft meer informatie over de WMO en helpt bij de aanvraag van voorzieningen vanuit de WMO. Je kunt bij jouw gemeente ook vragen naar de gratis cliëntondersteuning. Meer informatie

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn.
Woonzorgnet biedt binnen deze wetgeving ondersteuning d.m.v.:

 • Beschermd wonen (je woont dan bij Woonzorgnet)
 • Beschermd thuis wonen (je woont zelfstandig en krijgt ondersteuning vanuit Woonzorgnet zoals bij Beschermd Wonen)
 • Ambulante begeleiding (je woont dan zelfstandig)
 • Dagbesteding (al dan niet in combinatie met beschermd wonen of ambulante ondersteuning vanuit Woonzorgnet)

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Om zorg vanuit de WLZ te krijgen, heb je altijd een indicatiebesluit nodig. In dit besluit staat welke zorg je nodig hebt. Je kunt in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit de WLZ wanneer je blijvend bent aangewezen op 24 uur per dag zorg in de nabijheid of met permanent toezicht. Je krijgt dit besluit van het CIZ. Meer informatie. 

Woonzorgnet biedt binnen deze wetgeving ondersteuning d.m.v.:

 • Beschermd wonen (je woont dan bij Woonzorgnet)
 • Beschermd thuis wonen (je woont zelfstandig en krijgt ondersteuning vanuit Woonzorgnet zoals bij Beschermd Wonen)
 • Ambulante begeleiding (je woont dan zelfstandig)
 • Dagbesteding (al dan niet in combinatie met beschermd wonen of ambulante ondersteuning vanuit Woonzorgnet)

In beide gevallen betaal je een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van je inkomen. 

Jeugdwet (Jw)

Wanneer je jonger bent dan 18 jaar ontvangen je de ondersteuning via de Jeugdwet. Een indicatie voor hulp en ondersteuning vraag je (of ouders/ naasten) aan in de gemeente waar je woont. 

Woonzorgnet regio’s