Terugblikken en vooruitkijken: infographic

Infographic Woonzorgnet

Het jaar in cijfers

  1. Home
  2. Actueel
  3. Terugblikken en vooruitkijken: infographic

Terugblikken en vooruitkijken: infographic

Het is inmiddels een jaarlijkse traditie: terugblikken op het afgelopen jaar. Op onze infographic brengen we de cijfers en ontwikkelingen overzichtelijk in kaart. We kijken ook vooruit, want veel van wat we weergeven op de infographic ontvouwt zich in 2024. Directeur Hanne Derickx licht de infographic toe.
 

‘Wij ervaren dat het zorglandschap/ de ggz te maken heeft met uitdagingen. Dat motiveert ons om op een slimme manier de kwaliteit van onze dienstverlening hoog te houden. Zonder de aandacht op de kern van onze activiteiten in het primaire proces te verliezen. Sterker nog, het primaire proces is het vertrekpunt om de uitdagingen in het landschap aan te gaan. Organiseren op de behoeften die daar liggen. Juist door nog meer ruimte te creëren voor de mensen die de dienstverlening bieden. Het aanjagen van de professionele- en persoonlijke ontwikkeling, stimuleren van eigenaarschap en goed leiderschap, verminderen van administratieve lasten, inzet van innovatieve middelen, etc. Deze activiteiten maken dat we de juiste aandacht hebben voor de cliënt. Het hoge cijfer wat de bewoners en ambulant cliënten binnen Woonzorgnet aan ons geven, bevestigt dat we ons dat we op de goede weg zijn.

Dit wordt gesterkt door een hoge medewerkerstevredenheid. Het relatief lage percentage ziekteverzuim laat zien dat we een gezonde werkomgeving kunnen bieden, het percentage ligt lager dan het gemiddelde in de sector ggz. We blijven kijken hoe we dit percentage verder terug kunnen dringen. Daar hoort een gezonde en veilige werkomgeving bij. Een rookvrije ggz blijft komende periode dan ook een belangrijk agendapunt. In goed overleg met elkaar worden de plannen gesmeed, zodat in 2025 onze locaties rookvrij zijn.’

Samenwerken

Afgelopen jaar én aankomend jaar is samenwerken de rode draad geworden in veel van onze activiteiten en doelstellingen. 'De intensieve samenwerking tussen Woonzorgnet en ProPersona bloeide afgelopen jaar al op tot het zorgconcept ‘Bloesem’. Op het terrein van Pro Persona in Nijmegen biedt Woonzorgnet sinds kort Beschermd wonen plus aan: ondersteuning en begeleiding van Woonzorgnet, samen met de specialistische GGZ-behandelingen van Pro Persona. Een mooi initiatief voor mensen, voor wie wonen in de wijk (nog) niet haalbaar is. De samenwerking tussen Zorgverlening PGZ, Compleet Mensenwerk en Woonzorgnet kreeg afgelopen jaar meer vorm. Op basis van een fijne synergie en een goede sfeer zal zich dit jaar zich verder ontwikkelen. Op veel vlakken trekken we al samen op.'

Ook interessant

Nieuwe beschermd wonen locatie in Cuijk feestelijk geopend
09.04

Nieuwe beschermd wonen locatie in Cuijk feestelijk geopend

NieuwsOp donderdag 4 april 2024 heeft wethouder Willy Hendriks-van Haren de nieuwe beschermd wonen locatie van Woonzorgnet aan de Gildekamp officieel geopend. Zij verzorgde de openingsceremonie samen met bewoner Peter.  

Terugblikken en vooruitkijken: infographic
05.04

Terugblikken en vooruitkijken: infographic

NieuwsHet is inmiddels een jaarlijkse traditie: terugblikken op het afgelopen jaar. Op onze infographic brengen we de cijfers en ontwikkelingen overzichtelijk in kaart. We kijken ook vooruit, want veel van wat we weergeven op de…