De schakel tussen cliënten en directie

Onderwerpen die spelen voor een grotere groep mensen binnen Woonzorgnet kun je onder de aandacht wil brengen via de Cliëntenraad.

  1. Home
  2. Diensten
  3. Cliëntenraad

Cliëntenraad

Wij vinden het belangrijk om open en transparant met elkaar om te gaan. In de dagelijkse omgang met jouw begeleiders geef je aan welke ondersteuning je nodig hebt en hoe je invulling wilt geven aan je leven. Tijdens bewonersvergaderingen is er ruimte om collectieve zaken te bespreken. Onderwerpen die alle bewoners en ambulant cliënten van Woonzorgnet aangaan is er gesprek mogelijk met de Directie. Dit gebeurt door middel van overleg tussen de directie en de Cliëntenraad.

Schakel

De Cliëntenraad is de schakel tussen de cliënten en directie van Woonzorgnet. Mochten er onderwerpen spelen die je onder de aandacht wil brengen bij de directie, dan is dat via de Cliëntenraad mogelijk. Dit zijn onderwerpen die voor een grotere groep mensen binnen Woonzorgnet geldt. Vaak worden dit soort zaken ook besproken in de bewonersvergadering. De Cliëntenraad heeft de mogelijkheid de Directie van Woonzorgnet een advies te geven. Bij het maken van belangrijke beslissingen is de Directie verplicht om de Cliëntenraad te betrekken en om advies te vragen. De Cliëntenraad en de directie vergaderen eens in de 6 weken. 

Deelnemen

Per Woonzorgnet locatie kunnen er twee mensen deelnemen in de Cliëntenraad. In de bewonersvergadering wordt er overlegd wie namens een locatie lid wordt van de Cliëntenraad. Als de termijn van de vertegenwoordiger van een locatie erop zit of een vertegenwoordiger vertrekt bij Woonzorgnet, komt er opnieuw ter sprake wie er op dat moment deel wil nemen. Aan de leden van de Cliëntenraad wordt scholing aangeboden zodat zij weten wat een Cliëntenraad allemaal mag en kan.

Ondersteuning

Om de Cliëntenraad bij haar werkzaamheden te ondersteunen heeft Woonzorgnet een onafhankelijke adviseur aangesteld. Hilde Boei van Zorgbelang Inclusief ondersteunt de Cliëntenraad, zodat zij hun rol zo goed mogelijk kunnen vervullen. Zij is te bereiken via het telefoonnummer van Zorgbelang Inclusief (088) 9294 000 of per e-mail.

Contact

Voor vragen kun je direct contact opnemen met de secretaris van de Cliëntenraad. Mail naar clientenraad@woonzorgnet.nl. Uiteraard kun je ook terecht bij onze Centrale Diensten,

Woonzorgnet regio’s