Eigenschappen

 • Stadslocatie
 • 24 zelfstandige woonstudio's
 • Gezamenlijk dakterras
 • Internetcafe
 • Creatieve ruimte
 • Sport abonnementen

" Het omzien naar anderen is als een tweede natuur voor de begeleiders hier"

Locatie Van Muijlwijk

Locatie Van Muijlwijk is een echte stadslocatie. Middenin het centrum van Arnhem bieden wij 24 ruime woonstudio’s aan, aan mensen uit de doelgroep algemene psychiatrie en autisme.

Locatie Van Muijlwijk 

Locatie Van Muijlwijk is een echte stadslocatie. De 24 zelfstandige woonstudio’s, zijn allen voorzien van een eigen kitchenette, douche en toilet. De gemiddelde studio oppervlakte is 25m2. De studio’s hebben allen een prachtig uitzicht op de binnenstad van Arnhem. In iedere studio is een internet- en tv aansluiting aanwezig.

We streven ernaar dat mensen hun eigen sfeer creëren in hun studio. Een zelfstandige veilige plek waar mensen zelf keuzes kunnen maken en zeggenschap hebben. Een plek van waaruit mensen op een persoonlijke wijze aan het eigen herstel proces kunnen werken.

Van Muijlwijk beschikt over een grote algemene ruimte, waar bewoners samen kunnen eten of andere activiteiten kunnen organiseren. Beneden in de kelder is een bioscoop en er is ruimte  voor creatieve activiteiten. Ook staat er een tafeltennistafel.

Klik hier om foto's van de locatie te bekijken.

Omgeving                                                                                                                        

Locatie Van Muijlwijk ligt midden in het centrum van Arnhem. Het is een levendige en plezierige woonomgeving met allerlei voorzieningen binnen handbereik. Er is volop keuze om iets te ondernemen. Niet alleen de bibliotheek, bioscoop en theater liggen op loopafstand, ook het prachtige Sonsbeekpark ligt om de hoek! Dit is een plek bij uitstek voor een mooie wandeling of om even lekker uit te waaien. Ook langs de Rijnkade is het heerlijk vertoeven. Gezien de ligging van de locatie maken we veel gebruik van lokale dagbestedingsmogelijkheden en lokale activiteiten zoals het Kwartiermakersfestival, exposities of bijvoorbeeld museumdagen.

Doelgroep 

De doelgroep op locatie Van Muijlwijk is Algemene Psychiatrie & Autisme. Om de ondersteuning nog beter af te stemmen op de doelgroep wordt voor de scholing van onze begeleiding samengewerkt met gespecialiseerde centra zoals het Dr. Leo Kannerhuis. De begeleiders volgen allen een algemene- en een verdiepingscursus over autisme.

Herstel & Participatie                                                                                                       

De begeleiding van locatie Van Muijlwijk richt zich voornamelijk op  herstel en participatie. Er wordt daarvoor o.a. gebruik gemaakt van het Woonportfolio, E-herstel en ervaringsdeskundigheid. De begeleiding is individueel. Samen met de Persoonlijk Begeleider en Woonbegeleider bepaalt de bewoner de ondersteuning.

Ook de mogelijkheid om door te stromen naar meer zelfstandigheid hoort bij herstel. Samen bekijken we waar je een zelfstandige woning zou kunnen huren. Zo wordt bewoners de mogelijkheid geboden om door te groeien naar meer zelfstandigheid met waar nodig ambulante ondersteuning vanuit Woonzorgnet.

Woonportfolio                                                                                                                  

Om onze ondersteuning methodisch en planmatig in te richten, maken wij gebruik van het Woonportfolio. Het Woonportfolio is een verzameling van methodieken en instrumenten van begeleiders en bewoners om het herstelproces optimaal te ondersteunen. Het helpt de bewoners en de begeleiding om ondersteuningsvragen op de verschillende levensdomeinen gestructureerd aan te pakken. Naast het persoonlijke gesprek gebruiken begeleiders de “gereedschappen” om samen met de bewoner en belangrijke anderen zoals familie, ondersteuningsvragen te verduidelijken, doelen vast te stellen, acties uit te voeren en te evalueren. De belangrijkste instrumenten zijn: het begeleidingsgesprek, de PDP methode ( Person Driven Planning), de Zelfredzaamheidmatrix, de Checklists per levensdomein, E-herstel, en de WRAP/IPS. Met behulp van deze middelen wordt gestimuleerd om gebruik te maken van eigen mogelijkheden en talenten, sociaal maatschappelijke rollen en sociale contacten.

E-herstel                                                                                                                          

Binnen Woonzorgnet is het voor bewoners mogelijk om tijd-, plaats- en persoonsonafhankelijk te werken aan herstel. Het doel van E-herstel is het bevorderen van het herstelproces van bewoners door het gebruik van digitale technologie. Bewoners kunnen in hun eigen tijd en op hun eigen plek onafhankelijk van begeleiding, werken aan herstel en zij ervaren dit als een prettige toevoeging aan de reguliere ondersteuningsmogelijkheden. Je kan hierbij denken aan informatie, filmpjes, dagboeken, uitleg en oefeningen op de gebieden waarop mensen zich willen verbeteren. Daarnaast zal door het gebruik hiervan de eigen rol van de bewoner versterkt worden. Tegelijkertijd zal ook de rol van de begeleiding versterkt worden waardoor de kwaliteit van het begeleidingscontact toeneemt, een efficiëntere inzet mogelijk wordt en de resultaten van de ondersteuning toenemen.

Ervaringsdeskundigheid                                                                                                

Woonzorgnet maakt ook gebruik van de ervaringskennis en de inzet van ervaringsdeskundigen. Zij kunnen als geen ander aansluiten bij de belevingswereld van de bewoner. In veel gevallen hebben zij namelijk hetzelfde of iets vergelijkbaars meegemaakt. Ervaringsdeskundigen zijn medewerkers met cliëntervaring of bewoners die opgeleid zijn om hun eigen ervaringen methodisch in te zetten ten behoeve van het herstel van bewoners. Samen met begeleiders realiseren zij de herstel ondersteunende dienstverlening met als doelstelling dat iedere bewoner zelf in de lead is en invulling kan geven aan het eigen herstelproces.  Ervaringsdeskundigen hebben persoonlijk contact met bewoners en brengen specifieke activiteiten onder de aandacht zoals bijeenkomsten of trainingen gericht op herstel en het werken met eigen ervaringen.

Dagbesteding                                                                                                                  

Door de centrale ligging kunnen mensen gebruik maken van een groot aanbod aan dagbestedingsmogelijkheden in de buurt, bijvoorbeeld Siza. Samen wordt gekeken naar een passende dag invulling, helemaal afgestemd op de vraag van de bewoner. Een ander mooi voorbeeld is de samenwerking met STIP: Hiermee loopt een initiatief via Trimbos waarbij bewoners kunnen worden opgeleid tot ervaringsdeskundigen. Hierdoor kunnen zij andere mensen helpen en van betekenis zijn bij hun herstel.

Gezonde leefstijl                                                                                                             

Een gezonde leefstijl is belangrijk. Locatie Van Muijlwijk beschikt over abonnementen voor de lokale sportschool en zwembad “De Koppel” , waar bewoners kosteloos gebruik van kunnen maken. Dit om een gezonde leefstijl en sporten te stimuleren. Daarnaast kunnen bewoners heerlijk wandelen in het nabijgelegen Sonsbeekpark.

Wat verwachten wij van jou?                                                                                          

Gedurende de looptijd van jouw beschikking bieden wij jou de ondersteuning op weg naar meer zelfstandigheid. Je mag van ons verwachten dat wij ons 100% inzetten en wij verwachten daarbij van jou dat je;

-        Open staat voor begeleiding

-        Een actieve rol inneemt bij het werken aan je herstel

-        Bereid bent om kennis te maken en te werken met onze methodieken zoals bijv. 

          het Zorgleefplan, de evaluatie en het Woonportfolio.

Zo ontstaat er een goede samenwerking om het beste resultaat te halen uit het begeleidingstraject.

Meer weten?

Wil je meer informatie over locatie Van Muijlwijk, of een van onze andere locaties, bel dan met onze Centrale Diensten, afdeling Zorgbemiddeling, tel. (0317) 398 800. Wij helpen je graag verder! Ook kun je contact opnemen met de gemeente Arnhem. T: 0900-1809 of E: beschermdwonen@wijkteamsarnhem.nl

Aanmelden?

Als jij je wil aanmelden voor locatie Van Muijlwijk, dan is het belangrijk om onderstaande stappen te volgen. Het hele proces van aanmelding tot afgifte beschikking kan 8 weken duren.

 • Voor inwoners uit Arnhem geldt: aanvraag beschikking maatwerkvoorziening bij het betreffende wijkteam, via https://www.wijkteamsarnhem.nl/beschermd-wonen/
 • Woon je in een van de regio gemeentes dan moet je eerst een aanmelding doen bij je eigen WMO loket.
 • Ondanks de landelijke toegang tot Beschermd wonen, kan de gemeente terug verwijzen naar de gemeente van herkomst om te onderzoeken of daar een passende plek geboden kan worden.
 • Wanneer het wijkteam een beschikking afgeeft, wordt Woonzorgnet hiervan op de hoogte gesteld.
 • Woonzorgnet stuurt je een aanmeldpakket toe.
 • Woonzorgnet beoordeelt de aanmelding op geschiktheid en de mogelijkheid tot plaatsing. 
 • Bij verwachte geschiktheid word je uitgenodigd voor een intakegesprek.
 • Ook kun je je aanmelden of een indicatie aanvragen bij de Gemeente Arnhem. T 0900 - 1809 of E beschermdwonen@wijkteamarnhem.nl  

Eigenschappen

 • Stadslocatie
 • 24 zelfstandige woonstudio's
 • Gezamenlijk dakterras
 • Internetcafe
 • Creatieve ruimte
 • Sport abonnementen
Download brochure