Psychiatrische problemen

Woonzorgnet is er voor mensen met psychiatrische problemen.

  1. Home
  2. Voor wie
  3. Psychiatrische problemen

Jezelf zijn met psychiatrische problemen

Er is een verschil tussen Algemene psychiatrie en Ernstige psyiatrische aandoeningen. Elk vraagt om verschillende vormen van ondersteuning en begeleiding. Bij jou thuis of binnen de beschermde woonomgeving van Woonzorgnet. Je kunt dan denken aan: 

  • Ambulante ondersteuning bij jou thuis
  • Voorbereiden op ambulant wonen d.m.v. woontraining.
  • Beschermd wonen op één van onze locaties.

Algemene psychiatrie

In je huidige situatie heb je te maken met psychische problemen. Hier heb je hulp voor gekregen en je bent nu klaar voor de volgende stap. Je hebt een steuntje in de rug nodig bij wonen, werken en/of vrijetijdsbesteding. Je bent klaar voor de volgende stap naar zelfstandigheid, maar hebt moeite om weer zelfstandig te functioneren.

Ernstige psychiatrische aandoeningen

Meerdere problemen komen samen, waardoor opname in een psychiatrisch ziekenhuis nodig is geweest. Je situatie is nu weer stabiel en je zoekt een woonlocatie waar je in een veilige setting kunt werken aan je herstel. Vaak is er nog een behandelaar op de achtergrond in beeld. Bijvoorbeeld voor medicatie. We werken samen met diverse organisaties binnen de ggz.

'Soms help ik anderen met de boodschappen'

Mensenwerk is maatwerk 

Het is belangrijk dat wij je de beste begeleiding kunnen bieden. We gunnen iedereen een plek om in een veilige omgeving te kunnen werken aan herstel. Door onze jarenlange ervaring weten we waar we in uitblinken en welke ondersteuning we beter aan andere zorgprofessionals kunnen overlaten. Per persoon kijken we daarom zorgvuldig naar de zorgvraag. Het kan voorkomen dat we moeten besluiten dat Woonzorgnet niet de plek voor jou is. We kijken dan met je mee waar je wel terecht kunt.

Woonzorgnet regio’s