Psychiatrische- én verslavingsproblemen

Woonzorgnet is er voor mensen met psychiatrische en verslavingsproblemen

  1. Home
  2. Voor wie
  3. psychiatrische en verslavingsproblemen

Jezelf zijn met psychiatrische- én verslavingsproblemen

Ben je op zoek naar een plek om stappen te zetten op het gebied van wonen, werken en vrijetijdsbesteding? Wij kunnen je daarbij helpen, ook met ondersteuning om niet terug te vallen in middelengebruik.

Wanneer je algemene psychiatrische problemen hebt en herstellende bent van verslavingsproblematiek (alcohol en/ of drugs) wil je niet terugvallen. Soms is er sprake van langdurig gebruik, waardoor je vaak contact hebt gehad met een instelling voor verslavingszorg. De symptomen zijn naar de achtergrond verdwenen, maar je hebt een steuntje in de rug nodig om niet terug te vallen. Enkele Woonzorgnet locaties maken in uitzonderingsgevallen afspraken over gematigd of gereguleerd gebruik. De duidelijke afspraken die wij hierover maken kunnen per persoon verschillen. Een belangrijke voorwaarde is dat we hierbij intensief samenwerken met verslavingsinstellingen..

'Gesprekken die je in de kroeg niet hebt'

Mensenwerk is maatwerk 

Het is belangrijk dat wij je de beste begeleiding kunnen bieden. We gunnen iedereen een plek om in een veilige omgeving te kunnen werken aan herstel. Door onze jarenlange ervaring weten we waar we in uitblinken en welke ondersteuning we beter aan andere zorgprofessionals kunnen overlaten. Per persoon kijken we daarom zorgvuldig naar de zorgvraag. Het kan voorkomen dat we moeten besluiten dat Woonzorgnet niet de plek voor jou is. We kijken dan met je mee waar je wel terecht kunt.

Woonzorgnet regio’s