Woonzorgnet aanbod

Op verschillende manieren helpen wij je met jouw ondersteuningsvraag.

  1. Home
  2. Aanbod

Wat kan Woonzorgnet voor jou betekenen?

Iedereen is uniek en heeft andere ondersteuningsvragen. De een voelt zich prettig in een beschermd wonen omgeving, een ander woont zelfstandig en krijgt thuis ondersteuning vanuit Woonzorgnet. Wij begeleiden en ondersteuning vanuit een herstelgerichte visie. Het aanbod van Woonzorgnet is op te splitsen in 5 hoofdcategorieën:
 

Participeer, ontmoet & herstel bij Werk aan de Winkel

Werk aan de Winkel is een laagdrempelige ontmoetingsplek. Voel je welkom om hier binnen te lopen voor een kop koffie, om samen met een medewerker van woonzorgnet in gesprek gaan over jouw situatie of om bijvoorbeeld mee te doen met een cursus over herstel. Werk aan de Winkel deelt graag de kennis van de zorg en het lokale netwerk om jou verder op weg te helpen. Als inwoner van de gemeente kun je bij Werk aan de Winkel terecht voor informatie, ondersteuning en bij een aantal locaties ook voor dagbestedingsactiviteiten. Meer informatie over Werk aan de Winkel >

Ambulante ondersteuning

Ambulante ondersteuning ontvang je thuis. We komen dan bij je langs voor ondersteuning, begeleiding en/of een luisterend oor. In veel gevallen is onze ondersteuning is 24 uur per dag beschikbaar. Bijvoorbeeld voor vragen over huishoudelijke hulp, financiële ondersteuning en ondersteuning bij het vinden van dagbesteding of werk. Meer informatie over Ambulante ondersteuning>

Beschermd thuis

Beschermd thuis, is een vorm van wonen waarin mensen met een GGZ-achtergrond zelf een appartement huren via de wooncorporatie in de gemeente. Je krijgt dan begeleiding en ondersteuning van Woonzorgnet door middel van Ambulante begeleiding, 24/7 begeleidings-bereikbaarheid en (eventueel) groepsbegeleiding. Het kan per regio verschillen hoe dit aanbod heet, bijvoorbeeld: 

  • Beschermd-beschut wonen
  • Beschermd wonen thuis
  • Beschut wonen
  • Beschut ambulant
  • Individueel beschermd wonen
  • Volledig Pakket Thuis (VPT) vanuit de WLZ

 Meer informatie over beschermd thuis >

Beschermd wonen

Wanneer je een hulpvraag hebt, kun je terecht bij de gemeente waar je woont. De gemeente zal samen met jou onderzoeken welke hulp je nodig hebt. Het kan zijn dat zij voorstellen je in te schrijven bij Woonzorgnet, voor beschermd wonen. Je woont dan op een van onze woonlocaties, waar je 24 uur per dag ondersteuning en begeleiding krijgt vanuit 1 team. 

Aanmelden beschermd wonen via huisarts of medisch specialist

Het kan zijn dat een medisch specialist je Beschermd wonen adviseert. Mocht daarbij jouw voorkeur uitgaan naar Woonzorgnet, dan kun je dit aangeven en zal worden onderzocht of dit tot een van de mogelijkheden behoort.

Meer informatie over Beschermd wonen>

Beschermd wonen plus

Wanneer het wonen 'in de wijk' of op een reguliere beschermd wonen locatie (nog) niet haalbaar is bieden we beschermd wonen plus. Psychiatrische behandeling en herstel-ondersteunende begeleiding (beschermd wonen) onder één dak. Woonzorgnet en Pro Persona werken hierbij intensief samen. Hier realiseren we samen een veilige, herstel-bevorderende woonplek.

Meer informatie over Beschermd wonen plus

Woonzorgnet regio’s