Samenwerken

We werken zowel landelijk als regionaal met samen met diverse partners.

  1. Home
  2. Woonzorgnet
  3. Samenwerking

Samenwerken met behandelaars

Naar samenwerkingspartners stellen wij ons open en naar buiten gericht op, erkennen wij de wederzijdse belangen en zoeken wij gezamenlijk naar oplossingen.

Wederzijdse betrokkenheid gedurende het begeleidingstraject is essentieel. 

Gezamenlijk werken aan de juiste ondersteuning

Door de samenwerking met behandelaars en door te verdiepen in zowel kennis als specialisatie, kan de ondersteuning zo goed mogelijk worden afgestemd. Onze begeleiders hebben dan ook regelmatig contact met de behandelaars om het beste begeleidingstraject uit te stippelen.

Wanneer samenwerken?

  • Tijdens het voortraject: door een juiste beoordeling van het ziektebeeld kunnen we het beste begeleidingstraject uitstippelen.
  • Rondom de intake: de mening en de informatie van de behandelaar van groot belang om de zorgvraag van iemand correct en zo compleet mogelijk in beeld te krijgen.
  • Tijdens het begeleidingstraject: vanaf het moment dat iemand ondersteuning van Woonzorgnet krijgt, blijft het belangrijk om contact te houden. Zo blijven we onze ondersteuning zorgvuldig afstemmen op de zorgvraag.

Onze samenwerkingspartners:

 

 

   

Woonzorgnet regio’s