Onze organisatie

Ons motto is 'Jezelf zijn'. Jouw eigen verhaal en ondersteuningsvragen staan centraal.

  1. Home
  2. Woonzorgnet
  3. Onze organisatie

Over Woonzorgnet

Wij zijn een middelgrote zorgaanbieder die zowel ambulant als in kleinschalige woonvoorzieningen mensen met een GGZ-indicatie ondersteunt bij wonen, sociale relaties, werken en zinvolle dagbesteding. Wij zijn een erkende zorgonderneming die zich van andere zorgaanbieders onderscheidt door een platte organisatiestructuur, efficiënte bedrijfsvoering en een klantgerichte benadering. Bij Woonzorgnet staan onze mensen centraal. Zij krijgen de aandacht en ondersteuning die nodig is voor een gelijkwaardige plek (terug) in de maatschappij.

Ons motto is Jezelf zijn. Deelnemen aan de maatschappij, je talenten ontdekken, contacten onderhouden, een zinvolle dagbesteding. Op jouw manier, in je eigen tempo. Werken aan herstel en werken aan de toekomst. Positief en hoopvol. Dat is waar wij voor staan en waar we samen met jou voor willen gaan. 

Zo ziet onze ondersteuning eruit

Jouw eigen verhaal en daarbij behorende ondersteuningsvragen staan centraal. Daaromheen creëren we samen een zo prettig mogelijke en uitnodigende leef/woonsituatie. Dit kan langdurige of kortdurende ondersteuning zijn. Zelfstandig thuis of beschermd op een van onze woonlocaties. Bekijk het aanbod van Woonzorgnet.

Waarom is Woonzorgnet anders? 

Zowel op zorginhoudelijk gebied, als ook bedrijfsmatig onderscheidt Woonzorgnet zich op meerdere vlakken van andere zorgaanbieders. We gedragen ons als een dienstverlenende organisatie waarbij de klanttevredenheid een belangrijke en bepalende factor is. Het primaire proces waarbinnen we onze dienstverlening aan onze cliënten bieden staat centraal. Alle andere processen zijn daaraan ondergeschikt en ondersteunend. 

Duidelijke focus

Wij hebben duidelijke keuzes gemaakt in wat we doen, maar vooral in wat we níet doen. Door onze bedrijfsvoering op een efficiënte en effectieve wijze in te vullen, creëren we ruimte om te investeren in de verdere ontwikkeling van onze diensten en het voorzien in de behoeften van onze cliënten. De verhouding tussen uitgaven en inkomsten houden we nauwkeurig in het vizier.

Woonzorgnet regio’s