Informatie voor verwijzers, gemeenten en zorgkantoren

Werkwijze, toelatingscriteria, aanmeldprocedure, zorgwetten en samenwerkingsverbanden.

 1. Home
 2. Verwijzer

Informatie voor verwijzers, gemeenten en zorgkantoren

Woonzorgnet begeleidt en ondersteunt mensen met een ggz-indicatie. Wij stimuleren hen om (weer) deel te nemen aan de maatschappij, eigen talenten te ontdekken, contacten te onderhouden en we bieden hen een zinvolle dagbesteding. Ieder in zijn of haar eigen tempo, vanuit een persoonlijke benadering en in een veilige omgeving. Ambulant thuis of beschermd, op een van de woonlocaties van Woonzorgnet, helpen we mensen op weg om de eigen regie terug te krijgen. Samen werken we aan herstel, aan de toekomst. Positief en hoopvol.

Voor wie

Mocht behandeling nodig zijn, dan brengen we mensen in contact met een geschikte behandelaar. 

Ondersteuningsmogelijkheden vanuit Woonzorgnet

 • Participeer & ontmoet bij Werk aan de Winkel 
  De koffie staat voor mensen klaar wanneer iemand vragen heeft op het gebied van wonen, werken, financiën, zinge­ving, participatie, samenleven, eenzaamheid, stigma en/of herstel. Hier delen we graag onze kennis van de zorg en het lokale netwerk om mensen verder op weg te helpen.
 • Beschermd thuis wonen 
  Hierbij huren mensen met een GGZ-indicatie zelf een appartement via de wooncorporatie in de eigen gemeente. Zij krijgen begeleiding en ondersteuning van Woonzorgnet door middel van Ambulante begeleiding, 24/7 begeleidings-bereikbaarheid en (eventueel) groepsbegeleiding.
 • Ambulante ondersteuning 
  Iemand woont zelfstandig en maakt gebruik van de ondersteuning en begeleiding van Woonzorgnet. Bijvoorbeeld bij het op orde krijgen van financiën. 
 • Beschermd wonen 
  Een eigen plek in de veilige en beschermde omgeving van Woonzorgnet waar mensen zelf keuzes maken en zeggenschap hebben. Onze begeleiders zorgen ervoor dat zij op een persoonlijke wijze aan het eigen herstelproces kunnen werken.

Werkwijze

Vanuit één team bieden wij met aandacht en vanuit verschillende expertises ondersteuning aan onze cliënten.

Aanmeldprocedure

Uitgebreide informatie over de aanmeldprocedure >

Financiering & eigen bijdrage

Woonzorgnet is een erkende zorgonderneming. Dat wil zeggen, de kosten van zorg en ondersteuning van de cliënten worden vergoed vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), de WLZ (Wet Landurige Zorg) en de JeugdWet (JW). Hiervoor heeft de cliënt een indicatie/beschikking nodig. Mocht een cliënt hier nog niet over beschikken, dan is een JW- of WMO-beschikking aan te vragen via de gemeente waar hij/zij woont. Een WLZ-beschikking is aan te vragen via het CIZ. Om bij Woonzorgnet te kunnen wonen, dient de eerste grondslag van het indicatiebesluit 'psychiatrie' te zijn. De cliënt betaalt ook een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door het CAK. (Centraal Administratie Kantoor)

Woonzorgnet regio’s